Alles wat je moet weten over de fundering van jouw woning

Om de staat van een fundering te duiden worden verschillende codes gebruikt, namelijk funderingscode I, II, III of IV. De betekenis van deze codering vindt u hieronder.

  • Funderingscode I: de fundering is goed. De komende 40 jaar hoeft u geen problemen te verwachten.
  • Funderingscode II: de fundering is redelijk tot goed. De komende 25 jaar hoeft u geen problemen te verwachten.
  • Funderingscode III: de fundering is matig. Binnen 10 tot 15 jaar dient er actie ondernomen te worden.
  • Funderingscode IV: de fundering is slecht. Binnen nu en 10 jaar is herstel vereist.
  • Funderingscode I is altijd van toepassing bij de oplevering van nieuwbouwwoningen.

Funderingscode II is de minimale eis waaraan een gebouw moet voldoen om het gebouw te splitsen in meerdere woningen. Bij funderingscode III en IV wordt het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de fundering aan te pakken. Hiermee worden verdere onkosten door de slechte fundering bespaart, bijvoorbeeld scheuren die in de muren en gevels kunnen ontstaan.

Funderingsonderzoek Delft

Om tot een juiste funderingscode te komen, is een funderingsonderzoek nodig. Er bestaan verschillende soorten funderingsonderzoeken. Via een bouwkundige keuring in Delft kom je ook meer te weten over de staat van de fundering van jouw woning in Delft. 

Archiefonderzoek

Een archiefonderzoek is het verzamelen van alle beschikbare bouwkundige informatie over het gebouw bij het gemeentearchief. De kan gaan om herstelwerkzaamheden of vergunningsaanvragen uit het verleden. Ook de originele bouwtekeningen zijn vaak te vinden in het gemeentearchief.

Visuele inspectie

Door middel van een visuele inspectie van het pand wordt een eerste indruk verkregen van eventuele funderingsproblemen. Gelet wordt onder andere op scheuren in muren of gevels en aflopende vloeren.

Lintvoeg- en vloerwaterpassing

Lintvoeg- en vloerwaterpassingen zijn relatief eenvoudige en goedkope metingen waarbij informatie over een pand wordt verzameld.

Bij de lintvoegwaterpassing wordt veelal de lintvoeg in het metselwerk rondom een gebouw gemeten. Een andere optie is bijvoorbeeld het meten van een raamopening. Door de hoogten van de gemeten punten te vergelijken met een vooraf bepaald horizontaal vlak, wordt

Kosten funderingsherstel

De kosten van bouwkundig onderzoek en funderingsherstel zijn erg uiteenlopend. De gemiddelde prijs voor funderingsherstel bedraagt € 1000,- per vierkante meter. De kosten zijn echter afhankelijk van vele factoren zoals het aantal verrotte palen, paalkoppen en balken.

Geef een reactie